نام رشته گرایشنام دانشگاهدوره
گیاه پزشکیدانشگاه ایلامروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ایلامشبانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه بیرجندشبانه
بهداشت و بازرسی گوشتدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفتروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه جیرفتشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه زابلروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابلروزانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه زابلشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه زابلشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)روزانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)شبانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
زیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
گیاه پزشکیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
گیاه پزشکیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردروزانه
فیزیکدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردشبانه
فیزیکدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه اراکروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ارومیهروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ایلامروزانه
فیزیکدانشگاه ایلامروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ایلامشبانه
فیزیکدانشگاه ایلامشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه ایلامشبانه
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)روزانه
کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزیدانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)روزانه
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)شبانه
کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزیدانشگاه ایلام (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی و فنی مهندسی دهلران)شبانه
آماردانشگاه بجنوردروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بجنوردروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه بجنوردروزانه
فیزیکدانشگاه بجنوردروزانه
آماردانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتروزانه
آماردانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
مهندسی عمراندانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
مهندسی مکانیکدانشگاه بزرگمهر قایناتشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بنابروزانه
آماردانشگاه بیرجندروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه بیرجندروزانه
فیزیکدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی برقدانشگاه بیرجندشبانه
مهندسی معدندانشگاه بیرجندشبانه
کاردانی فنی برقدانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)روزانه
کاردانی فنی معدندانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند)روزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند)شبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند)شبانه
کاردانی فنی خط وابنیهدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)روزانه
کاردانی فنی صنایعدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)روزانه
کاردانی فنی خط وابنیهدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)شبانه
کاردانی فنی صنایعدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)شبانه
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی معماریدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتدانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی معماریدانشگاه تربت حیدریهشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه تفرشروزانه
فیزیکدانشگاه تفرشروزانه
مهندسی معماریدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)پردیس
آماردانشگاه جهرمروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جهرمروزانه
فیزیکدانشگاه جهرمروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه جیرفتروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه جیرفتشبانه
آماردانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
فیزیکدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
آماردانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
فیزیکدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
آماردانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
فیزیکدانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
آماردانشگاه دامغانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دامغانروزانه
فیزیکدانشگاه دامغانروزانه
فیزیک مهندسیدانشگاه دامغانروزانه
آماردانشگاه دامغانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دامغانشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه دامغانشبانه
فیزیکدانشگاه دامغانشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه دامغانشبانه
مهندسی مکانیکدانشگاه دامغانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
مهندسی برقدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
مهندسی عمراندانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
مهندسی مکانیکدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
آماردانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
فیزیکدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
آماردانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
فیزیکدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)روزانه
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)روزانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)روزانه
مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)شبانه
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)شبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)شبانه
آماردانشگاه زابلروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه زابلروزانه
فیزیکدانشگاه زابلروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه زابلروزانه
آماردانشگاه زابلشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه زابلشبانه
فیزیکدانشگاه زابلشبانه
مهندسی برقدانشگاه زابلشبانه
مهندسی شهرسازیدانشگاه زابلشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه زابلشبانه
مهندسی معماریدانشگاه زابلشبانه
مهندسی مکانیکدانشگاه زابلشبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه زابلشبانه
آماردانشگاه زابلپردیس
مهندسی شهرسازیدانشگاه زابلپردیس
مهندسی عمراندانشگاه زابلپردیس
مهندسی معماریدانشگاه زابلپردیس
مهندسی مکانیکدانشگاه زابلپردیس
آماردانشگاه زنجانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه زنجانشبانه
فیزیکدانشگاه زنجانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سلمان فارسی - کازرونروزانه
علوم مهندسیدانشگاه سلمان فارسی - کازرونروزانه
فیزیکدانشگاه سلمان فارسی - کازرونروزانه
فیزیک مهندسیدانشگاه سلمان فارسی - کازرونروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سلمان فارسی - کازرونشبانه
علوم مهندسیدانشگاه سلمان فارسی - کازرونشبانه
فیزیکدانشگاه سلمان فارسی - کازرونشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه سلمان فارسی - کازرونشبانه
آماردانشگاه سمنانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سمنانروزانه
فیزیکدانشگاه سمنانروزانه
فیزیک مهندسیدانشگاه سمنانروزانه
آماردانشگاه سمنانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سمنانشبانه
فیزیکدانشگاه سمنانشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه سمنانشبانه
آماردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
فیزیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
آماردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
مهندسی شیمیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
مهندسی معدندانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)روزانه
مهندسی صنایعدانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)شبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)شبانه
مهندسی معدندانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)شبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهرکردروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهرکردشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
آماردانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی بیرجندروزانه
علوم مهندسیدانشگاه صنعتی بیرجندروزانه
مهندسی معدندانشگاه صنعتی بیرجندروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
علوم مهندسیدانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
مهندسی معدندانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
مهندسی مواد و متالورژیدانشگاه صنعتی بیرجندشبانه
آماردانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
آماردانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
فیزیکدانشگاه صنعتی سهند - تبریزشبانه
کاردانی فنی معدندانشگاه صنعتی سهند تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی سیرجانروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی سیرجانروزانه
فیزیکدانشگاه صنعتی سیرجانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
فیزیکدانشگاه صنعتی سیرجانشبانه
آماردانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
فیزیکدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
فیزیک مهندسیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
فیزیکدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
مهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
مهندسی مواد و متالورژیدانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
مهندسی هوافضادانشگاه صنعتی شریف تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش)پردیس
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی - قوچانروزانه
مهندسی انرژیدانشگاه صنعتی - قوچانروزانه
مهندسی انرژیدانشگاه صنعتی - قوچانشبانه
مهندسی برقدانشگاه صنعتی - قوچانشبانه
مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی - قوچانشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی - قوچانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهرشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)شبانه
آماردانشگاه فساروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه فساروزانه
فیزیکدانشگاه فساروزانه
آماردانشگاه فساشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه فساشبانه
فیزیکدانشگاه فساشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه قمروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه کاشانشبانه
آماردانشگاه کردستان - سنندجروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه کردستان - سنندجروزانه
فیزیکدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه کردستان - سنندجشبانه
آماردانشگاه کردستان سنندج (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار)روزانه
علوم کامپیوتردانشگاه کردستان سنندج (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار)روزانه
آماردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم کامپیوتردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم مهندسیدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی صنایعدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
آماردانشگاه گلستان - گرگانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه گلستان - گرگانروزانه
فیزیکدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
آماردانشگاه گلستان - گرگانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه گلستان - گرگانشبانه
فیزیکدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
مهندسی برقدانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول)شبانه
آماردانشگاه گنبدروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه گنبدروزانه
فیزیکدانشگاه گنبدروزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت)روزانه
فیزیکدانشگاه گیلان - رشتشبانه
آماردانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
فیزیکدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
آماردانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
فیزیکدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)روزانه
آماردانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
فیزیکدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
فیزیکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه مراغهروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه مراغهشبانه
آماردانشگاه ملایرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ملایرروزانه
فیزیکدانشگاه ملایرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ملایرشبانه
فیزیکدانشگاه ملایرشبانه
آماردانشگاه نیشابورروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه نیشابورروزانه
فیزیکدانشگاه نیشابورروزانه
آماردانشگاه نیشابورشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه نیشابورشبانه
فیزیکدانشگاه نیشابورشبانه
آماردانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم کامپیوتردانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
مهندسی معدندانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
آماردانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم کامپیوتردانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی برقدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی صنایعدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی عمراندانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی معدندانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
مهندسی مکانیکدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
آماردانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
فیزیک مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
آماردانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
علوم و مهندسی آبدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
فیزیک مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
آماردانشگاه یاسوجروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه یاسوجروزانه
فیزیکدانشگاه یاسوجروزانه
آماردانشگاه یاسوجشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه یاسوجشبانه
فیزیکدانشگاه یاسوجشبانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)روزانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)روزانه
کاردانی فنی عمراندانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)شبانه
کاردانی فنی مکانیکدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام)شبانه
کاردانی فنی جوشکاریدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران)روزانه
کاردانی فنی جوشکاریدانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران)شبانه
ریاضیات و کاربردهادانشگاه یزدروزانه
کاردانی فنی عمرانآموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحشبانه
آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارروزانه
ریاضیات و کاربردهادانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارروزانه
آماردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارشبانه
ریاضیات و کاربردهادانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارشبانه
علوم کامپیوتردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارشبانه
مهندسی کامپیوتردانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارشبانه
علوم مهندسیدانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی صنایعدانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)روزانه
علوم مهندسیدانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
مهندسی صنایعدانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
مهندسی کامپیوتردانشکده فنی ومهندسی حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)شبانه
علوم و مهندسی آبدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی کامپیوتردانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم و مهندسی آبدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی عمراندانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی کامپیوتردانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی مکانیکدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
کاردانی معماریمجتمع اموزش عالی زرندروزانه
مهندسی معدنمجتمع اموزش عالی زرندشبانه
کاردانی معماریمجتمع اموزش عالی زرندشبانه
فیزیک مهندسیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
مهندسی صنایعمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
فیزیک مهندسیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
مهندسی صنایعمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
ریاضیات و کاربردهامجتمع آموزش عالی بمروزانه
علوم کامپیوترمجتمع آموزش عالی بمروزانه
علوم مهندسیمجتمع آموزش عالی بمروزانه
کاردانی فنی جوشکاریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
ریاضیات و کاربردهامجتمع آموزش عالی بمشبانه
علوم کامپیوترمجتمع آموزش عالی بمشبانه
علوم مهندسیمجتمع آموزش عالی بمشبانه
مهندسی صنایعمجتمع آموزش عالی بمشبانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی بمشبانه
کاردانی فنی جوشکاریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
مهندسی برقمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی عمرانمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی برقمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی عمرانمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
علوم مهندسیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
مهندسی شیمیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
مهندسی مواد و متالورژیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
کاردانی فنی مکانیکمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینروزانه
مهندسی برقمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی شیمیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی صنایعمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی عمرانمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی مکانیکمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
مهندسی مواد و متالورژیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینشبانه
آمارمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
ریاضیات و کاربردهامجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
مهندسی معدنمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
مهندسی مواد و متالورژیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
مهندسی شیمیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
مهندسی صنایعمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
مهندسی معدنمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
مهندسی مواد و متالورژیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
فیزیکمرکز آموزش عالی استهبانروزانه
آمارمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
ریاضیات و کاربردهامرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
فیزیکمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
ریاضیات و کاربردهامرکز آموزش عالی شهرضاروزانه
ریاضیات و کاربردهامرکز اموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهراروزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی کاشمرروزانه
علوم و مهندسی آبمرکز آموزش عالی کاشمرروزانه
مهندسی کامپیوترمرکز آموزش عالی کاشمرروزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)روزانه
علوم کامپیوترمرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)شبانه
کاردانی نقشه برداریمرکز آموزش عالی ممسنیروزانه
کاردانی نقشه برداریمرکز آموزش عالی ممسنیشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه اراکروزانه
علوم دامیدانشگاه اراکروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اراکروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه اراکروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه اراکروزانه
علوم دامیدانشگاه اراکشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اراکشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه اراکشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اردکانروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه اردکانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه اردکانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه اردکانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه اردکانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه اردکانشبانه
زمین شناسیدانشگاه ارومیهروزانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه ارومیهروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه ارومیهروزانه
علوم دامیدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ارومیهروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ارومیهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ارومیهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ارومیهروزانه
علوم دامیدانشگاه ایلامروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ایلامروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ایلامروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ایلامروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ایلامروزانه
علوم دامیدانشگاه ایلامشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ایلامشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه ایلامشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه ایلامشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ایلامشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ایلامشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
زمین شناسیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم دامیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان)روزانه
زمین شناسیدانشگاه بیرجندروزانه
علوم دامیدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه بیرجندروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بیرجندروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه بیرجندروزانه
زمین شناسیدانشگاه بیرجندشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان)روزانه
زمین شناسیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوینروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوینروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوینروزانه
زمین شناسیدانشگاه تبریزروزانه
علوم دامیدانشگاه تبریزروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریزروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه تبریزروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تبریزروزانه
زمین شناسیدانشگاه تبریزشبانه
علوم دامیدانشگاه تبریزشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریزشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه تبریزشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تبریزشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه تبریزشبانه
علوم دامیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)روزانه
علوم دامیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر)شبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تربت حیدریهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشگاه تربت حیدریهشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)روزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)روزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جهرمروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جهرمروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه جیرفتروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه جیرفتروزانه
علوم دامیدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جیرفتروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه جیرفتروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه جیرفتشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه جیرفتشبانه
علوم دامیدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه جیرفتشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه جیرفتشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه جیرفتشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
علوم دامیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)روزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
زمین شناسیدانشگاه دامغانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه دامغانروزانه
زمین شناسیدانشگاه دامغانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه دامغانشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم دامیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه رازی - کرمانشاهروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
علوم دامیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زابلروزانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه زابلروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زابلروزانه
علوم دامیدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه زابلروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه زابلروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه زابلروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زابلشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه زابلشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زابلشبانه
علوم دامیدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه زابلشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زابلشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه زابلشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه زابلشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه زابلپردیس
مهندسی فضای سبزدانشگاه زابلپردیس
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زنجانروزانه
زمین شناسیدانشگاه زنجانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زنجانروزانه
علوم دامیدانشگاه زنجانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زنجانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زنجانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زنجانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه زنجانشبانه
زمین شناسیدانشگاه زنجانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه زنجانشبانه
علوم دامیدانشگاه زنجانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه زنجانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه زنجانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه زنجانشبانه
علوم دامیدانشگاه سمنانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه سمنانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنانروزانه
علوم دامیدانشگاه سمنانشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه سمنانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
زمین شناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهرکردروزانه
علوم دامیدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه شهرکردروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهرکردروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شهرکردروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهرکردشبانه
علوم دامیدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه شهرکردشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه شهرکردشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهرکردشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شهرکردشبانه
زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
علوم دامیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانه
زمین شناسیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم دامیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
زمین شناسیدانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید چمران - اهوازروزانه
زمین شناسیدانشگاه شهید چمران - اهوازشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه شیرازروزانه
علوم دامیدانشگاه شیرازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شیرازروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شیرازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شیرازروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شیرازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)روزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانشبانه
زمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
زمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایداردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی صنایع مبلماندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه فردوسی مشهدروزانه
علوم دامیدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه فردوسی مشهدشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه فساروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه فساشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه قمروزانه
زمین شناسیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم دامیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم دامیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه کردستان - سنندجشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
زمین شناسیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
زمین شناسیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه گنبدروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه گنبدروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گنبدروزانه
علوم دامیدانشگاه گنبدروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه گنبدروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه گنبدروزانه
کاردانی شیمی آزمایشگاهیدانشگاه گنبدروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گنبدشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه گیلان - رشتروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم دامیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه گیلان - رشتروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گیلان - رشتروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه گیلان - رشتشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
علوم دامیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه گیلان - رشتشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه گیلان - رشتشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)روزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا)شبانه
زمین شناسیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم دامیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
زمین شناسیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
زیست شناسی جانوریدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم دامیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه مازندران - بابلسرروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه مازندران - بابلسرشبانه
زمین شناسیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم دامیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلروزانه
علوم دامیدانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان)روزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر)روزانه
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه مراغهروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه مراغهروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه مراغهروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه مراغهشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه مراغهشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه مراغهشبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه ملایرروزانه
علوم دامیدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه ملایرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ملایرروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه ملایرروزانه
علوم دامیدانشگاه ملایرشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ملایرشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه ملایرشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه ملایرشبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه ملایرشبانه
زمین شناسیدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ولایت - ایرانشهرروزانه
زمین شناسیدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه ولایت - ایرانشهرشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
اقیانوس شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
زمین شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
زیست شناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسروزانه
اقیانوس شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
زمین شناسیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
زیست شناسی دریادانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)شبانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجروزانه
علوم دامیدانشگاه یاسوجروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یاسوجروزانه
زیست شناسی گیاهیدانشگاه یاسوجشبانه
علوم دامیدانشگاه یاسوجشبانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه یاسوجشبانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه یاسوجشبانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یاسوجشبانه
زمین شناسیدانشگاه یزدروزانه
علوم و مهندسی خاکدانشگاه یزدروزانه
مهندسی طبیعتدانشگاه یزدروزانه
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریدانشکده کشاورزی شیروانروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطردانشکده کشاورزی شیروانروزانه
علوم دامیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
مهندسی طبیعتدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
علوم دامیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
مهندسی طبیعتدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
علوم دامیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
کاردانی تولید و فرآوری خرمامجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
علوم دامیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
کاردانی تولید و فرآوری خرمامجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
زمین شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
زمین شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
علوم و مهندسی باغبانیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
مهندسی طبیعتمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
علوم و مهندسی جنگلمرکز آموزش عالی اقلیدروزانه
زبان و ادبیات عربیدانشگاه ایلامشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه ایلامشبانه
حقوقدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)پردیس
جغرافیادانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
مشاورهدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
جغرافیادانشگاه زابلپردیس
حقوقدانشگاه زابلپردیس
تاریخ تمدن ملل اسلامیدانشگاه زنجانشبانه
ادیان و عرفاندانشگاه سمنانشبانه
تاریخ تمدن ملل اسلامیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
ادیان و عرفاندانشگاه فردوسی مشهدروزانه
ادیان و عرفاندانشگاه فردوسی مشهدشبانه
زبان و ادبیات عربیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
زبان و ادبیات عربیدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه گیلان - رشتشبانه
جغرافیادانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
باستان شناسیدانشگاه مازندران بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر)شبانه
جغرافیادانشگاه میبدروزانه
فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
باستان شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
باستان شناسیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
جغرافیامرکز اموزش عالی فیروزابادروزانه
جغرافیامرکز اموزش عالی فیروزابادشبانه
شیمی محضدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردروزانه
شیمی محضدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه اردکانروزانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه اردکانشبانه
کاردانی علوم ورزشیدانشگاه اردکانشبانه
شیمی محضدانشگاه ارومیهروزانه
شیمی محضدانشگاه ایلامروزانه
شیمی محضدانشگاه ایلامشبانه
علوم ورزشیدانشگاه ایلامشبانه
شیمی محضدانشگاه بیرجندروزانه
شیمی کاربردیدانشگاه بیرجندشبانه
شیمی محضدانشگاه بیرجندشبانه
علوم ورزشیدانشگاه بیرجندشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه تربت حیدریهشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتروزانه
شیمی محضدانشگاه جیرفتروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی محضدانشگاه جیرفتشبانه
شیمی محضدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارروزانه
شیمی محضدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارشبانه
شیمی محضدانشگاه خلیج فارس - بوشهرروزانه
شیمی محضدانشگاه دامغانروزانه
شیمی محضدانشگاه دامغانشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارروزانه
شیمی کاربردیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارشبانه
شیمی محضدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
علوم ورزشیدانشگاه رازی - کرمانشاهشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلروزانه
شیمی کاربردیدانشگاه زابلروزانه
شیمی محضدانشگاه زابلروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه زابلشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه زابلشبانه
شیمی محضدانشگاه زابلشبانه
علوم ورزشیدانشگاه زابلشبانه
علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)شبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی - اسداباد همدانشبانه
شیمی محضدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانروزانه
علوم ورزشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
شیمی محضدانشگاه شهید باهنر - کرمانشبانه
اقتصاددانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت)شبانه
شیمی محضدانشگاه صنعتی شاهرودروزانه
شیمی محضدانشگاه صنعتی شاهرودشبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی آمل)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده دولت آباد اصفهان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی زاهدان)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی قم)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی کرمانشاهشبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مراغه)شبانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)روزانه
علوم قرآن و حدیثدانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی میبد)شبانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
شیمی محضدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه کردستان - سنندجشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)روزانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانروزانه
علوم ورزشیدانشگاه گلستان - گرگانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه گنبدروزانه
شیمی محضدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
شیمی محضدانشگاه لرستان - خرم آبادشبانه
مدیریت صنعتیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر)روزانه
علوم ورزشیدانشگاه لرستان خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)روزانه
شیمی محضدانشگاه مراغهروزانه
شیمی محضدانشگاه مراغهشبانه
شیمی کاربردیدانشگاه ملایرشبانه
علوم ورزشیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانروزانه
شیمی کاربردیدانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجانشبانه
علوم ورزشیدانشگاه هرمزگان - بندرعباسشبانه
شیمی محضدانشگاه یاسوجروزانه
شیمی محضدانشگاه یاسوجشبانه
شیمی محضدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامروزانه
شیمی محضدانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامشبانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)روزانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
علوم ورزشیمجتمع آموزش عالی فاطمیه - نهاوند (ویژه خواهران)شبانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
کاردانی هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
کاردانی گردشگریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
کاردانی هتلداریمجتمع آموزش عالی بمشبانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانروزانه
اقتصادمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
اقتصاد کشاورزیمجتمع آموزش عالی سراوانشبانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی گنابادروزانه
شیمی کاربردیمجتمع آموزش عالی گنابادشبانه
شیمی محضمرکز آموزش عالی استهبانروزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه کردستان - سنندجروزانه
علوم دامیدانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی صنایع غـذایی (کشاورزی)دانشگاه جیرفتروزانه
علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه جهرمروزانه
علوم و مهندسی جنگلدانشگاه یاسوجروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
علوم و مهندسی شیلاتدانشگاه لرستان - خرم آبادروزانه
مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)روزانه
هتلداریمجتمع آموزش عالی بمروزانه
اقتصاد کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازروزانه
مهندسی برقدانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)شبانه
مهندسی عمراندانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)شبانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)روزانه
مهندسی کامپیوتردانشگاه بیرجند (محل تحصیل دانشکده فنی فردوس)شبانه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *