(مبتنی بر دفترچه کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی ۹۲)

 

  • اپیدمیولوژی
  • انفورماتیک پزشکی
  • سلامت در بلایا و فوریتها
  • سلامت و رفاه اجتماعی
  • بیولوژی تولید مثل
  • بهداشت باروری
  • سالمند شناسی
  • فیزیولوژی
  • مدیریت تحقیقات در نظام سلامت