نام درس پایه
ریاضی عمومی (۱) ۳
ریاضی عمومی (۲) ۳
فیزیک (۱) ۳
آزمایشگاه فیزیک (۱) ۱
فیزیک (۲) ۳
آزمایشگاه فیزیک (۲) ۱
شیمی عمومی ۳
آزمایشگاه شیمی عمومی ۱
معادالت دیفرانسیل ۳
مبانی برنامه سازی کامپیوتر ۳
محاسبات عددی ۲
آمار و احتماالت مهندسی ۳
مبانی اقتصاد ۳
اقتصادسنجی ۳
نام درس اصلی
استاتیک ۳
مقاومت مصالح و علم مواد ۳
ترمودینامیک مهندسی (۱) ۳
ترمودینامیک مهندسی (۲) ۳
مکانیک سیاالت ۳
آزمایشگاه مکانیک سیاالت ۱
انتقال حرارت ۳
آزمایشگاه انتقال حرارت ۱
سیستمهای انرژی الکتریکی (۱) ۳
سیستمهای انرژی الکتریکی (۲) ۳
آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی ۱
کنترل ۳
آزمایشگاه کنترل ۱
ریاضی مهندسی ۳
برنامه ریزی ریاضی ۳
مبانی تحلیل سیستمهای انرژی ۳
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر ۳
اقتصاد انرژی ۳
تبدیل انرژی ۳
ممیزی انرژی ۳
آزمایشگاه ممیزی انرژی ۱
مبانی انتگراسیون فرآیند ۳
آثار زیست محیطی انرژی ۳
نقشه کشی صنعتی ۲
زبان تخصصی ۲
نام درس اختیاری
انرژی خورشید ۳
انرژی باد ۳
انرژی زیست توده ۳
مبانی انرژی هستهای ۳
اصول کار نیروگاههای آبی ۳
فناوری هیدروژن و پیل سوختی ۳
انرژی زمین گرمایی ۳
مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ۳
اصول کار نیروگاههای حرارتی ۳
سیستمهای تولید هم زمان ۳
اصول کارایی انرژی ۳
مبانی سیاستگذاری انرژی ۳
مقدمهای بر تحلیل اکسرژی ۳
مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز ۳
مباحث ویژه مهندسی انرژی ۳
آزمایشگاه سیستمهای خورشیدی ۱
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی ۱
2 دیدگاه در سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی
  1. سلام من درحال تحصیل در مقطع کارشناسی مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی هستم برای ارشد دانشگاه شریف چه گرایش هایی را پذیرش می کند


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *