طبق اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ نشده اند، می توانند از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱/۲۸ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.