آرشیو ماهانه : فروردین ۱۳۹۶

گروه پژوهشی فرهیختگان شریف:جناب مهندس حسینی شما از همان سال ۱۳۷۷ سرپرست گروه نرم افزاری بوده اید؟ مهندس سید مصطفی حسینی: خیر. من از میانه این مسیر با دوستان بوده ام. دوران شکوفایی نرم افزاری آن؛ دوران الگوریتم تعیین مطلوبیت. شاید این اصطلاح برای شما دیگر بدیهی شده باشد. اما باور کنید زیاد نیستند نرم […]