ردیف نام دانشگاه University
۱ موسسه تکنولوژی ماساچوست Massachusetts Institute of Technology (MIT)
۲ دانشگاه استنفورد Stanford University
۳ دانشگاه کالیفرنیا، برکلی University of California, Berkeley (UCB)
۴ دانشگاه کمبریج University of Cambridge
۵ دانشگاه کیوتو Kyoto University
۶ دانشگاه آکسفورد University of Oxford
۷ موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کالتک California Institute of Technology (Caltech)
۸ کالج سلطنتی لندن Imperial College London
۹ دانشگاه ملی سنگاپور National University of Singapore (NUS)
۱۰ دانشگاه توکیو The University of Tokyo
۱۱ دانشگاه چینهوا Tsinghua University
۱۲ موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، زوریخ ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
۱۳ دانشگاه پرینستون Princeton University
۱۴ موسسه پیشرفته علم و فناوری کره KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
۱۵ دانشگاه صنعتی نانیانگ، سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
۱۶ دانشگاه ملی سئول Seoul National University
۱۷ دانشگاه ویسکانسین-مدیسن University of Wisconsin-Madison
۱۸ دانشگاه تکنولوژی دلفت Delft University of Technology
۱۹ دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس University of California, Los Angeles (UCLA)
۲۰ مؤسسه فناوری توکیو Tokyo Institute of Technology