۲۹ دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

 

ردیف نام دانشگاه رتبه سال
۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۵۱-۴۰۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰۱-۶۰۰
۳ دانشگاه کاشان ۵۰۱-۶۰۱
۴ دانشگاه علم و صنعت ۶۰۱-۸۰۰
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱-۸۰۰
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶۰۱-۸۰۰
۷ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱-۸۰۰
۸ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱-۸۰۰
۹ دانشگاه تبریز ۶۰۱-۸۰۰
۱۰ دانشگاه تهران ۶۰۱-۸۰۰
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۸۰۰
۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۷ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۸ دانشگاه مازندران ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۱ دانشگاه شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۲ دانشگاه الزهرا ۱۰۰۱+
۲۳ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+
۲۴ دانشگاه خوارزمی ۱۰۰۱+
۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰۱+
۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۰۰۱+
۲۷ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+
۲۸ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+
۲۹ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *