پیشخوان

ثبت نام در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ شامل دوره های روزانه، نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و موسسات غیرانتفاعی از روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱ آغاز گشته و تا روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۰۷ ادامه خواهد داشت. ثبت نام در این آزمون از طریق […]