سر رشته ها

رتبه نام دانشگاه ۱ دانشگاه تهران ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴ دانشگاه صنعتی شریف ۵ دانشگاه تربیت مدرس ۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۹ دانشگاه شیراز ۱۰ دانشگاه تبریز ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲ دانشگاه علوم وتحقیقات ایران ۱۳ […]

نام درس پایه ریاضی عمومی (۱) ۳ ریاضی عمومی (۲) ۳ فیزیک (۱) ۳ آزمایشگاه فیزیک (۱) ۱ فیزیک (۲) ۳ آزمایشگاه فیزیک (۲) ۱ شیمی عمومی ۳ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ معادالت دیفرانسیل ۳ مبانی برنامه سازی کامپیوتر ۳ محاسبات عددی ۲ آمار و احتماالت مهندسی ۳ مبانی اقتصاد ۳ اقتصادسنجی ۳ نام درس […]

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ شهریه آموزشی( ریال ) دکتری عمومی پزشکی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ داروسازی ۲۲۸/۵۰۰/۰۰۰ دندانپزشکی ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ Ph. D تمامی رشته های تحصیلی ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ کارشناسی ارشد تمامی رشته های تحصیلی ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال […]

نوع دانشگاه نام دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  نوع دانشگاه نام دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه امیرکبیر دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علم و صنعت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعت نفت

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (۹۴-۹۵) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه ۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳ دانشگاه علم و صنعت ۴ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۶ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۷ دانشگاه صنعتی شیراز ۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر […]

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (۹۴-۹۵) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی […]

بر اساس رتبه بندی اعلام شده () از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه ۱ دانشگاه  تهران ۲ دانشگاه  تربیت مدرس ۳ دانشگاه شیراز ۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۵ دانشگاه تبریز ۶ دانشگاه شهید بهشتی ۷ دانشگاه اصفهان ۸ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۹ دانشگاه بوعلی سینا ۱۰ دانشگاه […]

۱-ثبت نام در آزمون سراسری ۱۳۹۶ از روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ در سایت سنجش(sanjesh.org) آغاز می شود و تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ادامه خواهد داشت ۲-آزمون سراسری ۱۳۹۶ در روزهای پنجشنبه ۹۶/۴/۱۵ و جمعه ۹۶/۴/۱۶ برگزار خواهد شد. ۳-پذیرش در رشته محل های با آزمون دانشگاه آزاد نیز از طریق آزمون سراسری انجام […]