فرمهای درج علاقه مندی داوطلبان

به تفکيک مجموعه رشته ها - يک صفحه

مبتنی بر اطلاعات دفترچه راهنمای آزمون سراسری 95

Icon
ریاضی (1ص)
Icon
تجربی (1ص)
Icon
انسانی (1ص)
Icon
زبان (1ص)
Icon
هنر (1ص)
Icon
ریاضی (1ص)
Icon
تجربی (1ص)
Icon
انسانی (1ص)
Icon
هنر (1ص)
Icon
زبان (1ص)

  به تفکيک رشته گرايش ها - سه صفحه

  Icon
  انسانی
  Icon
  تجربی
  Icon
  ریاضی
  Icon
  انسانی
  Icon
  تجربی
  Icon
  ریاضی

   دانلود فرم درج علاقه مندي هاي داوطلبان برای انتخاب رشته بدون آزمون

   Icon
   هنر
   Icon
   زبان
   Icon
   انسانی
   Icon
   تجربی
   Icon
   ریاضی