1. ۱
  آیا می‌توان با خرید یک نسخه از نرم افزارآن را در چند سیستم کاربری کرد؟

  پاسخ: [ خیر، هر نسخه از نرم‌افزار صرفاً بر یک سیستم امکان کاربری دارد.]

 2. ۲
  آیا لازم است که حین کاربری نرم‌افزار لوح فشرده‌ی نرم‌افزار در درایو باشد؟

  پاسخ: [ پس از نصب نیاز به وجود لوح فشرده‌ی نرم‌افزار در درایو نیست.]

 3. ۳
  آیا حین کاربری نرم‌فزار لازم است که سیستم کاربری آن به اینترنت متصل باشد؟

  پاسخ: [ پس از فعال‌سازی نرم‌افزار نیاز به اتصال به اینترنت نیست.]

 4. ۴
  آیا نرم افزار را باید هر روز بروزرسانی کرد؟

  پاسخ: [ خیر، پس از بروزرسانی اولیه در صورت بارگذاری بروزرسانی جدید مراتب آن در سایت به اطلاع می‌رسد. در عین حال چنانچه سیستم کاربری نرم‌افزار شما به اینترنت متصل است، اجرای هر روزه‌ی فرمان بررسیِ بروزرسانی، شما را از هر لحاظ مطمئن می‌سازد.]

 5. ۵
  چگونه می‌توان اطمینان یافت که برنامه به نسخه سال جاری ارتقا یافته است؟

  پاسخ: [ چنانچه در سربرگ فهرست خروجی رشته-شهرهای پیشنهادی عبارت انتخاب رشته سال “۹۵” درج شده باشد نرم‌افزار شما به نسخه‌ی سال جاری ارتقا یافته است.]

 6. ۶
  معنای علائم اختصاری مندرج در فهرست رشته –شهرهای پیشنهادی چیست؟

  پاسخ: [ معنای علائم اختصاری در انتهای برگه مندرج است.]

 7. ۷
  آیا امکان تبدیل نسخه محدود (۵۵ اعتبار) به نسخه نامحدود وجود دارد؟

  پاسخ: [بله]