نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه | لایسنس یک‌ساله – ویژه‌ی سال ۹۷ | ۵۵ اجرا)

شماره شناسنامه اثر: 047274-18027-8 شماره پروانه انتشار: 20/18587 شماره شناسایی تاییدیه فنی: 205834

3450000 ریال

نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (تک سیستمه |لایسنس یک‌ساله – ویژه‌ی سال ۹۷ | فاقد محدودیت در دفعات اجرا)

شماره شناسنامه اثر: 047274-18027-8 شماره پروانه انتشار: 20/18587 شماره شناسایی تاییدیه فنی: 205834 *قابل نصب  بر یک سیستم عامل

5750000 ریال